Ønske det, ville det…

Canva.com

VÅG? Min første tanke er at ordet inneholder noen elementer jeg er avhengig av for å komme videre i livets oppgaver. V for vilje, Å for Ånd og G for å gjøre.

Hvem husker ikke utrykket i Peer Gynt av H. Ibsen… Ønske det – ville det – men gjøre det med…
Eller hvem har ikke sagt: ”Ja, det kunne jeg også gjort! Men hvem gjorde det?
Det handler om å gjennomføre, først da kan man se hva som faktisk er gjort.
”Når alt er sagt og gjort er det som regel sagt mer enn det er gjort” er også et kjent utrykk.

Jeg må innrømme at jeg ofte kommer til kort når det gjelder å våge. Jeg har så lett for å glemme at det er kommet en kraft fra det høye som bor i meg. Denne kraften er jo løsningen.

Jesus sier før han drar til himmelen i Apgj.1:8. ”Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.”Dette verset er utrolig dypt, sterkt og sammensatt. Å gjennomføre det jeg har satt meg fore er nok det sterkeste vitne jeg kan være.

Det som er unikt for meg er vår eldste sønn, som trenger assistanse til alle dagliglivets gjøremål. Han har kognitivt nedsatt funksjon. Å få barna våre til å leve selvstendig og frigjort fra oss foreldre er en av hovedoppgavene våre. Jeg husker spesielt godt for mange år siden, jeg stod i sluttfasen av denne frigjøringsprosessen for vår eldste. Dagen var kommet for å ansette assistenter for å assisterer han i sitt nye hus. Jeg stod der med et knippe flotte unge mennesker. Spesielt utvalgt av oss etter en lang intervjuprosess. Så plutselig ble jeg helt overrumplet av angst. Jeg sov dårlig, våknet i svette og tenkte på alt som lå foran og kunne ikke få tatt avgjørelsen jeg visste jeg måtte ta. Det var ingen vei tilbake, det var jo dette som var løsningen. Men ville disse menneskene være de rette til alle våre og mine forventninger?

Bekymringssekken ble tyngre og tyngre for hver natt. Så en dag måtte jeg bare droppe alle følelsene mine og sette til side min forstand. Jeg tok mot til meg og handlet fra hjertet og gjennomførte ansettelsesprosessen. I samme øyeblikk, der og da falt sekken av byrder av. Ofte er det en befrielse å slippe taket. I ordspråkene 3:5 står det: ”Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Etter dette startet et nytt kapittel i mitt liv og et fritt liv kunne begynne for vår sønn med flotte utvalgte assistenter.

Er det noe du må slippe taket i for å VÅGE neste skritt i ditt liv?

Solsiden coaching v/ Solveig Lohne Ørum.

More from Solveig Lohne Ørum Read More

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *